שיטות למידה לפי נושאים

 

בקטגוריה זו אדריך אתכם כיצד לייעל חלקים ספציפיים בלמידה. בשונה מהעקרונות אותם הצגתי בקטגוריה נפרדת, כאן נשפר את הלמידה באמצעות עבודה על היבטים ספציפיים בתהליך הלמידה. כרגיל, אני ממעיט בתיאוריה ומתמקד בפרקטיקה, והעבודה שלכם היא ליישם את השיטות - גם אם זה לא קל...

קראו את המאמרים, והתחילו ליישם את השיטות עוד היום.

בהצלחה!

43296357 - hand holding light bulb. business idea concept.